Minggu, 07 April 2013

Pesan Puyang

Ikak pesan puyang yang masih padek dan pacak diguneke :

1. Bekelaway bemuanai, seanak bujang seanak gadis, apit juray, tunggal juray.(kalau bersuadara ya harus benar2 bersaudara dan tidak boleh pecah dalam kalau sekeluarga)
2. Apit dusun, apit rurah, seruguk sekurung kampung, sejagat sebale raye, negakkah Ganti Nga Tungguan.
3. Lughus tali belandar papan.
4. Janji nunggu kate betaroh (Kalau sudah janii jangan diingkari)


5. Utang mbayar piutang tanggapi.(Kalau punya Hutang harus dibayar, Piutang ditagih)
6.  Ndepat mbalik, rame beghageh.(Kalau Menemukan barang yang bukan milik kita segara kembalikan, kalau milik sama-sama harus berbagi/adil)
7.  Ndek ughang ndek ughang, ndek dighi ndek dighi.(Kalau milik orang milik orang dan kalau punya kita diakui punya kita/Ksatria)
8.  Berangkekalah pedang, siangilah jalan ke ayo.(Daripada berperang dengan senjata pedang untuk membunuh sesama lebih baik pedang untuk membersihkan jalan ke sungai/air)
9. Pacak ulak di ulak’i pacak jangan dijangani.(Kalau masih bisa diperbaiki diperbaiki kalau dilarang jangan dilanggar)
10. Seati serupukan sepincang sepejalanan. (seiring sejalan/tidak boleh egois dan harus bermusyawarah, satu hati satu fikiran, satu langkah ya sama2 satu langkah jangan ada yang dua langkah)
11. Serasan sekundang seghase sepenanggungan. ( dengan sahabat harus senasib sepenanggungan tdk boleh enak sendiri dan menang sendiri
12. Seghepat mbak li sukat seghincung mbak li tabung.
13.  Mbak li uwi pengarang rakit, timbul tenggelam same same. (Bercerai kita runtuh besatu kita teguh)
14. Ndek kecik nurut, ndek besak ngalah.(Orang kecil harus nurut tdk boleh melawan orang besar, Orang besar mengalalah dengan yang kecil)
15. Ndek mude ngikut, ndek tue ngipat.(Orang Muda harus ikut, Orang Tua harus membimbing/mengarahkan)
16. Kecik besak lanang betine, iluk jahat same meghase. (Besar kecil, perempuan laki-laki baik dalam kesenangan maupun kesusahan harus satu rasa/senasib sepenanggungan)
17.Ndak calak, ndak beganti, ndak melawan bekenceghan.(Harus Pintar/cerdas, harus tau balas budi/jasa, kalau mau melawan itung dulu menang kalah/jangan konyol seperti jangan membenturkan kepala di batu karang